Projekčno - inžinierska spoločnosť, Košice

 

Návrh príjazdovej cesty + návrh odvodnenia dáždovej vody