Projekčno - inžinierska spoločnosť, Košice

 

Rodinný dom na Bani , okres Stropkov

Rodinný dom- obec Tisinec , okres Stropkov

Rodinný dom - Kokšov Bakša , okres Košice

Rodinný dom I - Kokšov Bakša , okres Košice

PADAS s.r.o. - projekčná kancelária, Golianová 19, Košice, 0908 094 700 , padas@padas.sk