Projekčno - inžinierska spoločnosť, Košice

 

REFERENCIE - PORTFÓLIO

Rodinné domy

RD - Stropkov, rekonštrukcia - nadstavba + prístavba   - 2/2008

RD - Spišská Nová Ves - 4/2008  

RD - Bokša, rekonštrukcia - prístavba  - 8/2008

Zakreslenie jestvujúceho stavu Kásárni v Košiciach na Rasislavovej ulici -9/2009

Rekonštrukcia radového rodinného domu v Prahe   - 3/2010

Spolupráca pri rekonštrukcii pamiatkového objektu na Můstku, Praha - 9/2010

Exteriérové úpravy záhrady + dostavba garáže - 9/2011

RD - Stropkov   - 3/2011

RD - Stropkov   - 9/2012

Projekt skutkového stavu bytovky v Novom Ruskove - 11/2014

Zateplenie bytovky v Trebišove - 7/2015

RD - Baňa, okres Stropkov   - 2015

RD - Chotča, okres Stropkov   - 2015

RD - Nižný Klatov, okres Košice  - 2015

Rekonštrukcia RD ( nadstavba + prístavba ) - Valaliky   - 8/2015

Rekonštrukcia Vila domu v Geči  - 2015

Rekonštrukcia rodinného domu na Bani - 2015

RD - Košická Polianka - 3/2015 ..

Prístavba  + návrh obvodového plášťa na obchodnom dome Vrchovina, Svidník - 2015

Prístavba k obecnému úradu v Stročíne - 2015

RD - Pereš - 2015

Skladová hala v komplexe WHIRLPOOL s.r.o. SLOVAKIA - 2015

RD - Krásna nad Hornádom, okres Košice - 7/2015

PADAS s.r.o. - projekčná kancelária, Golianová 19, Košice, 0908 094 700 , padas@padas.sk