Referencie

Rodinné domy

Vizuálizácia a návrh

Bytové domy

Rodinné domy

2019

 • Šatne pre zamestnancov s príslušenstvom, investor : Malý gazda s.r.o., Hradisko 46, 09042 Radoma – 01/2019
 • RD Železník – 03/2019
 • RD Mala Ida – 04/2019
 • RD Poproč - Nadstavba a prístavba k RD – 01/2019
 • RD Pereš, investor Peter Laštik
 • Pizzeria, stávková kancelária - Zmena stavby v užívaní so stavebnými úpravami – 02/2019
 • Študia stavby – polyfunkčný objekt Svidník, investor JHS SLOVAKIA, s.r.o., Kukučínova 891/2 091 01 Stropkov

2018

 • Vizuál RD Barca, 07/2018
 • Vizuál oddychovej budovy, Štrba – 04/2018
 • Vizualizácia nadstavby 2 podlaží na bytovke pri Jumbo centre v Košiciach
 • Vizualizácia kojí pre plazí, ZOO Košice
 • RD Rozhanovce, investor : Ľubomír Záhon – 04/2018
 • RD Košice- Krásna, Rodinný dom – dodatočné stavebné povolenie, investor Ing Pavol Juhas, Golianová 19, 04018 Košice
 • Revitalizácia venčoviska – Bukovecká, Polárna ulica, investor : MČ Košice - Nad jazerom , Poludníková 7, Košice 04012
 • RD Skároš, investor : Teľmanová Natália – 05/2018
 • RD Tisinec, parcelné číslo 244/1, Tisinec, investor : Polončak Filip – 06/2018
 • Návrh rekonštrukcie bytu v Košiciach
 • RD Rozhanovce, č.p. 383/49, investor : Robert Baláž – 03/2018
 • REZIDENCIA BASTOVA – SKUTOCNE ZHOTOVENIE STAVBY, investor : JNT s. r. o., Skleparska 8a, 040 15 Kosice - 09/2018
 • Revitalizácia basketbalového ihriska na Družicovej ulici, investor : MČ Košice - Nad jazerom , Poludníková 7, Košice 04012 , 09/2018
 • Rekonštrukcia bytu Stropkov – investor p Kapcala – 09/2018
 • Zmena užívania stavby – kaderníctvo , Fabova Dominika, Strojárenska 11G, Košice 040 01 – 11/2018
 • Rodinný dom Čaňa, parcelné číslo 1214/179, 32 , okres Košice - okolie, investor Ing Darina Kaczorovská, PČĽ 26, 04022 Košice
 • Viacúčelové zariadenie sociálnych služieb v obci Kechnec, investor : Obec Kechnec – 11/2018

2017

 • RD Šaca – 11/2017
 • RD Stropkov, č.p. 1641, investor Slavostav s.r.o., Kukučínová 2,  091 01 Stropkov - 03/2017
 • Revitalizácia detského ihriska na Meteorovej ulici, Košice, parc. č. 3310, investor : Mestská časť Košice - Nad jazerom, Poludníková 7, 040 12 Košice – 02/2017
 • Revitalizácia detského ihriska v lesoparku, Košice , investor : Mestská časť Košice - Nad jazerom, Poludníková 7, 040 12 Košice – 02/2017
 • Rekonštrukcia 2NP, Villa Martin, Investor ZAMAS MASÉRSKA ŠKOLA, Sv. Cyrila a Metoda 25, VRÚTKY, 038 61
 • RD Martin, Investor ZAMAS MASÉRSKA ŠKOLA, Sv. Cyrila a Metoda 25, VRÚTKY, 038 61
 • Novostavba garáže a altánku na parcelách, 556 / 57/58/59/60 , Nižná Hútka, investor : František Polaček, Suchodolinská 48, Košice 040 01, Timea Polačková, Urbárska 21, Nižná Hútka 040 18 – 05/2017
 • RD Chotča – rekonštrukcia, nadstavba a prístavba, 04/2017
 • Prístavba k rodinnému domu – dodatočné stavebné povolenie, parcelné číslo 520/1, 520/2, k.ú. Košice, investor : : Ing. Dominik Jelinek, Slivnik 63, 040 01 Košice – 05/2017
 • Zmena užívania stavby – predaj potravín a fornetov, investor : Janette Kóňová, Stálicová 1478/3, 040 12 Košice – Nad Jazerom – 05/2017
 • Revitalizácia venčoviska a ihriska pre psov, parcelné číslo 3275, katastrálne územie Nad Jazero, investor : MČ Košice - Nad jazerom, Meteorová, Košice 040 12 – 08/2017
 • Bezecka draha bardejov – vizualizácia – 06/2017
 • Rekonštrukcia skladov na šatne so sociálnym zariadením, investor : Základna škola, Družicová 4, 040 12Košice – 07/2017
 • RD Čaňa, parcelné číslo 1846/102, k.ú. Čaňa, okres Košice - okolie, investor : Ing Darina Kaczorovská, PČĽ 26, 04022 Košice – 08/2017
 • Polyfunkčný objekt Svidník, Investor : JHS SLOVAKIA, s.r.o., Kukučínova 891/2 091 01 Stropkov
 • Vizuál zubnej ambulancii v Košiciach – 12/2017
 • Revitalizácia detského ihriska, Gagarinovo námestie, parcelné číslo 2736, investor : MČ Košice - Nad jazerom, Meteorová, Košice 040 12 – 12/2017
 • Rekonštrukcia zvršku plochej strechy budovy podružného centra „URAL“  , investor : Mestská časť Košice-nad Jazerom, Poludníková 7, 040 12 Košice

2016

 • RD Stropkov, Investor p. Novicky – 1/2016
 • RD Valaliky 1/2016
 • Garáž Čaňa 2/2016
 • Centrum športu a oddychu, investor Mestská časť Košice - Nad Jazerom , Poludníková 7, Košice 04012 - 05/2016
 • Hrašovik - IBV - 04/2016
 • Projekt krovu, Pereš – 05/2016
 • Rekonštrukcia obytného domu, Palackého 6, Košice – 04/2016
 • Garáž – Košické Olšany - 05/2016
 • Vizualizácia RD v Maďarsku – 06/2016
 • Nadstavba a prístavba RD, Košice Staré Mesto – 06/2016
 • Venčovisko a ihrisko pre psov, investor : MČ Košice - Nad jazerom , Poludníková 7, Košice 04012 , 07/2016
 • Fitpark ihrisko, MČ Košice - Nad jazerom , Poludníková 7, Košice 04012 , 07/2016
 • Administratívna budova SMČ, Pri Rajčianke 10, Žilina
 • RD Rozhanovce – 07/2016
 • RD Kokšov Bakša – 06/2016
 • RD Čaňa – 06/2016
 • Vizuál predajne Odevu, investor SLAVOSTAV, s.r.o., Kukučínova 2 091 01  Stropkov
 • Vizual budovy AB na Murgašovej ulici – 07/2016
 • RD Stropkov – rekonštrukcia budovy – 06/2016
 • RD Stropkov – rekonštrukcia budovy – 06/2016

2015

 • RD - Kechnec  -9/2015
 • RD - Rozhanovce - 2/2015
 • VÝSTAVBA REKREAČNO-ODDYCHOVÉHO  AREÁLU V  HELCMANOVCIACH - 9/2015
 • RD - Baňa, okres Stropkov   - 2015
 • RD - Chotča, okres Stropkov   - 2015
 • RD - Nižný Klatov, okres Košice  - 2015
 • Rekonštrukcia RD ( nadstavba + prístavba ) - Valaliky   - 8/2015
 • Rekonštrukcia Vila domu v Geči  - 2015
 • Rekonštrukcia rodinného domu na Bani - 2015
 • RD - Košická Polianka - 3/2015 ..
 • RD - Košická Polianka - 3/2015 ..
 • Prístavba  + návrh obvodového plášťa na obchodnom dome Vrchovina, Svidník - 2015
 • Prístavba k obecnému úradu v Stročíne - 2015
 • RD - Pereš - 2015
 • Skladová hala v komplexe WHIRLPOOL s.r.o. SLOVAKIA - 2015
 • RD - Krásna nad Hornádom, okres Košice - 7/2015

2014

 • RD - v pasivnom štandarde, drevená nosná konštrukcia, Košické Olšany - 10/2014
 • RD - Ďurďošik 7/2014
 • Projekt skutkového stavu bytovky v Novom Ruskove - 11/2014 
 • Rekonštrukcia záhradnej chaty v Kelči - 6/2014
 • RD - Košice   - 1/2014
 • RD - Vyšne Opátske - Košice   - 9/2014

2013 - 2008

 • Kompletná rekonštrukcia rodinného domu v Tisinci - 7/2013
 • RD - Kokšov Bakša - 6/2013
 • RD - Kokšov Bakša - 9/2013
 • Návrh príjazdovej cesty + odvodnenie dáždovej vody  - 11/2013
 • RD - Stropkov   - 9/2012
 • Exteriérové úpravy záhrady + dostavba garáže - 9/2011
 • RD - Stropkov   - 3/2011
 • Spolupráca pri rekonštrukcii pamiatkového objektu na Můstku, Praha - 9/2010
 • Rekonštrukcia radového rodinného domu v Prahe   - 3/2010
 • Zakreslenie jestvujúceho stavu Kásárni v Košiciach na Rasislavovej ulici -9/2009
 • Zmena v užívaní stavieb z kancelárskych priestorov na chránenú dielňu Focus, Praha 4 -  4/2010
 • Záhradný domček, Stropkov  - 4/2014
 • RD - Košické Olšany  - 5/2009
 • RD - Baňa   - 3/2009
 • Katalógové projekty  -2008 - 2014
 • RD - Bokša, rekonštrukcia - prístavba  - 8/2008
 • RD - Bokša, rekonštrukcia - prístavba  - 8/2008
 • RD - Stropkov, rekonštrukcia - nadstavba + prístavba   - 2/2008

Vizuálizácia a návrh interiéru a exteriéru

 • Návrh rekonštrukcie interiéru + vonkajšieho schodiska v RD Bukovec -9/2014
 • Vizualizácia exteriéru rodinného domu - 8/2014
 • Vizualizácia exteriéru rodinného domu v Košiciach - 6/2015
 • Vizualizácia baru + tančiarne v Košiciach -  4/2014

Bytové domy

 • Zateplenie bytového domu financované cez ŠFRB - 7/2015
 • Návrhy bytových domov cez ŠFRB    - 6-10 /2008
 • Zateplenie bytovky v Trebišove - 7/2015
Close Menu

Kontakt

Nič nie je jednoduchšie. Stačí vyplniť a odoslať registračný formulár.

Ing. Pavol Juhas
Adresa: Golianová 19, 040 18, Košice
E-mail: padas@padas.sk
Mobil: 0908 094 700